KONKURSBO

Herda AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 14.09.2022 kl. 09:00

Fristdag:

28.06.2022

Anmeldelse av krav:

05.08.2022

Org.nr.:

923 304 533

Bonummer:

22-096996KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.07.2022