KONKURSBO

Hopefully Soon To Be A Modellers Heaven AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 17.11.2022 kl. 0930

Fristdag:

13.05.2022

Anmeldelse av krav:

24.10.2022

Org.nr.:

969 050 277

Bonummer:

22-089686KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

22.09.2022