KONKURSBO

Hopefully Soon To Be A Modellers Heaven AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 13.10.2020 kl. 09:30

Fristdag:

06.03.2020

Anmeldelse av krav:

27.09.2020

Org.nr.:

969 050 277

Bonummer:

20-058448KON-STAV

Konkursåpning:

27.08.2020