KONKURSBO

Hopefully soon to be a modellers heaven

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

14.08.2018

Fristdag:

29.01.2018

Anmeldelse av krav:

23.06.2018

Org.nr.:

969050277

Bonummer:

18-051235KON-STAV

Konkursåpning:

23.05.2018