KONKURSBO

Hordaland Alarmtjenester AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

18. februar 2021

Fristdag:

23.11.2020

Anmeldelse av krav:

26.1.2021

Org.nr.:

922 049 025

Bonummer:

20-169903KON-BERG

Konkursåpning:

22.12.2020