KONKURSBO

Human Rights & Development Network

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 12.08.2016 kl 0930

Fristdag:

02.06.2016

Anmeldelse av krav:

08.08.2016

Org.nr.:

995651254

Bonummer:

16-091749KON-STAV

Konkursåpning:

04.07.2016