KONKURSBO

Hundven og Monsen VVS AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

20. januar 2022 kl 09.15

Fristdag:

09.11.2021

Anmeldelse av krav:

15.12.2021

Org.nr.:

993 366 315

Bonummer:

21-159158KON-THOD

Konkursåpning:

10.11.2021