KONKURSBO

Hydra Enterprise AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 18. november 2022 kl 09.15

Fristdag:

11.08.2022

Anmeldelse av krav:

11.10.2022

Org.nr.:

925 552 828

Bonummer:

22-115750KON-THOD

Konkursåpning:

05.09.2022