KONKURSBO

Inga Engstroma

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 11.05.2023 kl. 11:30

Fristdag:

16.01.2023

Anmeldelse av krav:

11.04.2023

Org.nr.:

Bonummer:

23-021224KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.03.2023