KONKURSBO

Inspired by Nature AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 25.08.2023 kl. 11:00

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

03.07.2023

Org.nr.:

922 238 499

Bonummer:

23-062151KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

02.06.2023