KONKURSBO

Intrisium AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 2. desember 2021 kl 10.45.

Fristdag:

14.05.2021

Anmeldelse av krav:

21.10.2021

Org.nr.:

921 650 264

Bonummer:

21-088951KON-THOD

Konkursåpning:

16.09.2021