KONKURSBO

Invetarum AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 30.06.2021 kl. 09:00

Fristdag:

04.05.2021

Anmeldelse av krav:

28.06.2021

Org.nr.:

919 276 800

Bonummer:

21-065836KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

27.05.2021