KONKURSBO

Ipasta AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 15. mars 2022 kl 1000

Fristdag:

01.02.2022

Anmeldelse av krav:

01.03.2022

Org.nr.:

921521170

Bonummer:

21-186433KON-STAV/TSTA

Konkursåpning:

01.02.2022