KONKURSBO

Jacek Nieckula

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 19.06.2019 kl 09.30

Fristdag:

07.03.2019

Anmeldelse av krav:

06.05.2019

Org.nr.:

920 053 742

Bonummer:

19-042489KON-STAV

Konkursåpning:

05.04.2019