KONKURSBO

Jacek Nieckula

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 11.08.2023 kl. 10:30

Fristdag:

11.05.2023

Anmeldelse av krav:

21.07.2023

Org.nr.:

Bonummer:

23-073141KON-TSRO/TSDN

Konkursåpning:

16.06.2023