KONKURSBO

Jaja Holding AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 27.09.2022 kl. 09:00

Fristdag:

29.06.2022

Anmeldelse av krav:

01.08.2022

Org.nr.:

922 090 882

Bonummer:

22-097202KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

01.07.2022