KONKURSBO

Joars Butikkdrift AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 28.02.2024 kl. 11:00

Fristdag:

09.01.2024

Anmeldelse av krav:

09.02.2024

Org.nr.:

924 357 827

Bonummer:

24-004365KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

09.01.2024