KONKURSBO

Josoil AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.03.2024 kl. 10:20

Fristdag:

02.02.2024

Anmeldelse av krav:

04.03.2024

Org.nr.:

914 103 983

Bonummer:

24-018841KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

02.02.2024