KONKURSBO

JP Group AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 20. januar 2022 kl. 1030

Fristdag:

08.12.2021

Anmeldelse av krav:

12.01.2022

Org.nr.:

920 770 916

Bonummer:

21-142251KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

08.12.2021