KONKURSBO

Just Coffee AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 22.november 2021 kl 1000

Fristdag:

21.09.2021

Anmeldelse av krav:

17.11.2021

Org.nr.:

922 693 994

Bonummer:

21-132898KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

13.10.2021