KONKURSBO

Just Zed AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.09.2023 kl. 11:00

Fristdag:

03.08.2023

Anmeldelse av krav:

04.09.2023

Org.nr.:

916 163 614

Bonummer:

23-114251KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

03.08.2023