KONKURSBO

Slawomir Pawel Juszczak

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 11. mai 2023 kl. 1030

Fristdag:

06.01.2023

Anmeldelse av krav:

11.04.2023

Org.nr.:

Bonummer:

23-004410KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.03.2023