KONKURSBO

Kåby AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 09. mai 2020 kl 09:00

Fristdag:

20.02.2020

Anmeldelse av krav:

15.04.2020

Org.nr.:

922 025 002

Bonummer:

20-030590KON-STAV

Konkursåpning:

11.03.20