KONKURSBO

Karlsen & Sønn AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 9. september 2021 kl 10.00

Fristdag:

23.06.2021

Anmeldelse av krav:

29.07.2021

Org.nr.:

913 311 361

Bonummer:

21-092432KON-THOD/2

Konkursåpning:

24.06.2021