KONKURSBO

Kimsen Invest AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 25. april 2022 kl 1230

Fristdag:

02.03.22

Anmeldelse av krav:

02.04.222

Org.nr.:

920 000 169

Bonummer:

22-033201KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

03.03.2022