KONKURSBO

Klima Entreprenørene AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. mars 2021

Fristdag:

1.12.2020

Anmeldelse av krav:

8.2.2021

Org.nr.:

921 350 333

Bonummer:

20-173666KON-BERG

Konkursåpning:

4.1.2021