KONKURSBO

Kmi AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.03.2024 kl. 11:20

Fristdag:

08.02.2024

Anmeldelse av krav:

14..03.2024

Org.nr.:

927 089 424

Bonummer:

24-022458KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

08.02.2024