KONKURSBO

Kraft Elektro AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 29.11.2022 kl. 10:30

Fristdag:

22.09.2022

Anmeldelse av krav:

17.11.2022

Org.nr.:

917 187 886

Bonummer:

22-140399KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

17.10.2022