KONKURSBO

Kristinas Mat AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 10. desember 2020 kl 10.00

Fristdag:

19.10.2020

Anmeldelse av krav:

24.11.2020

Org.nr.:

919 894 849

Bonummer:

20-148959KON-BERG

Konkursåpning:

20.10.2020