KONKURSBO

KSI Transport AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 15. desember 2022 kl 10.15

Fristdag:

22.9.2022

Anmeldelse av krav:

27.10.2022

Org.nr.:

913 013 441

Bonummer:

22-135116KON-THOD

Konkursåpning:

22.9.2022