KONKURSBO

Kurt Jakob Haugvaldstad

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 06.10.2022 kl 10:00

Fristdag:

18.05.2022

Anmeldelse av krav:

22.09.2022

Org.nr.:

929 675 428

Bonummer:

22-084738KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

22.08.2022