KONKURSBO

Lagerpriser AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.03.2024 kl. 11:00

Fristdag:

18.01.2024

Anmeldelse av krav:

19.02.2024

Org.nr.:

827 815 772

Bonummer:

24-009719KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

18.01.2024