KONKURSBO

Laya International Mat AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 31. august 2020 kl 1400

Fristdag:

22.01.2020

Anmeldelse av krav:

03.07.2020

Org.nr.:

917 865 841

Bonummer:

20-037834KON-STAV

Konkursåpning:

03.06.2020