KONKURSBO

Liens Kafe & Musikkbar AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 28. mai 2020 kl 09.30

Fristdag:

24.03.2020

Anmeldelse av krav:

29.04.2020

Org.nr.:

918 533 133

Bonummer:

20-047177KON-BERG

Konkursåpning:

25.03.2020