KONKURSBO

Lille Asia Shansab AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 11.05.2023 kl. 12:30

Fristdag:

23.09.2022

Anmeldelse av krav:

07.04.2023

Org.nr.:

917 036 713

Bonummer:

22-135962KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.03.2023