KONKURSBO

Line Huset AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 06.01.2021 kl. 09:30

Fristdag:

11.11.2020

Anmeldelse av krav:

16.12.2020

Org.nr.:

896 152 602

Bonummer:

20-162796KON-STAV

Konkursåpning:

11.11.2020