KONKURSBO

Litnor Byggteam AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

13. januar 2022 kl 09.30

Fristdag:

12.102021

Anmeldelse av krav:

08.12.2021

Org.nr.:

913 188 373

Bonummer:

21-144297KON-THOD

Konkursåpning:

03.11.2021