KONKURSBO

Loddefjord Bygg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

13. april 2023

Fristdag:

30.11.2022

Anmeldelse av krav:

13.03.2023

Org.nr.:

916 876 726

Bonummer:

22-174806KON-THOD

Konkursåpning:

06.02.2023