KONKURSBO

Loops.Cloud AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 24.05.2024 k l 12:20.

Fristdag:

08.04.2024

Anmeldelse av krav:

08.05.2024

Org.nr.:

815 554 892

Bonummer:

23-186462KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

08.04.2024