KONKURSBO

Löwetand AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 29. november 2019 kl 0900

Fristdag:

20.09.2019

Anmeldelse av krav:

14.11.2019

Org.nr.:

814 186 342

Bonummer:

19-139239KON-STAV

Konkursåpning:

14.10.2019