KONKURSBO

Lucia Marina Bacca

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 25. november 2021 kl 0900

Fristdag:

04.10.2021

Anmeldelse av krav:

08.11.2021

Org.nr.:

Bonummer:

21-139173KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

08.10.2021