KONKURSBO

M Proff Bygg AS

Bobestyrer:

Camilla Hagen Egeland

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 21. august 2020 kl 10:00

Fristdag:

06.03.2020

Anmeldelse av krav:

29.06.2020

Org.nr.:

920 900 224

Bonummer:

20-058465KON-STAV

Konkursåpning:

29.05.2020