KONKURSBO

MA Hårstudio Avd. Rossland AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 8. oktober 2020 kl 09.30

Fristdag:

30.07.2020

Anmeldelse av krav:

04.09.2020

Org.nr.:

924 371 358

Bonummer:

20-107528KON-BERG/2

Konkursåpning:

31.07.2020