KONKURSBO

Mahbub Abdurahman Bakri

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 15.04.2024 kl. 12:20

Fristdag:

08.02.2024

Anmeldelse av krav:

02.04.2024

Org.nr.:

Bonummer:

24-022636KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

01.03.2024