KONKURSBO

Maler og Byggtapetsermester Henriksen AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 26.04.21 kl 0900

Fristdag:

08.02.21

Anmeldelse av krav:

15.03.21

Org.nr.:

993 909 726

Bonummer:

21-020818KON-STAV

Konkursåpning:

15.02.21