KONKURSBO

Maleren i Bergen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

2. mars 2023 kl 10.15

Fristdag:

6.12.2022

Anmeldelse av krav:

08.2.2023

Org.nr.:

826 523 832

Bonummer:

22-179559KON-THOD

Konkursåpning:

4.1.2023