KONKURSBO

Malermester Henriksen AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 20.01.2023 kl. 12:00

Fristdag:

24.11.2022

Anmeldelse av krav:

02.01.2023

Org.nr.:

927 026 635

Bonummer:

22-174180KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

30.11.2022