KONKURSBO

Manar Arabic Food AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 10.11.2023 kl 09:30

Fristdag:

28.09.2023

Anmeldelse av krav:

30.10.2023

Org.nr.:

920 442 390

Bonummer:

23-143527KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

29.09.2023