KONKURSBO

Mantelen AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 17.08.20201 i Stavanger tinghus

Fristdag:

29.06.2021

Anmeldelse av krav:

03.08.2021

Org.nr.:

989 506 420

Bonummer:

21-095041KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

29.06.2021