KONKURSBO

Mantvydas Vidzius Limited

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 09. mars 2022 kl 0900

Fristdag:

18.11.2021

Anmeldelse av krav:

14.02.2022

Org.nr.:

811 612 812

Bonummer:

21-172817KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

14.01.2022