KONKURSBO

Matkonsept AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 13.03.2023 kl. 09:00

Fristdag:

17.01.2023

Anmeldelse av krav:

23.02.2023

Org.nr.:

928 126 145

Bonummer:

23-011352KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

23.01.2023